Silver Elite

Hráč: Hermit

Samuel Blonos • Muž • 26 let
♡ Partnerka: Zoe Macanthos


Rodina:

» Matka - Hymeria Gliacon

» Otec - Verril Blonos

» Bratr - Gabriel Blonos

» Sestry - Jasmine Blonos, Irelia Blonos


Povaha:

Samuel byl vždy vychováván k boji a zároveň k vůdcovství, jelikož byl nejstarším dítětem, avšak to s sebou neslo i obrovskou nenávist k Rudým, kteří pro něj byli a jsou jen krysami jen taktak hodnými k ovládnutí. Na frontu byl poprvé poslán v 15 letech a museli ho odtamtud skoro odtáhnout, když mu přišla zpráva od otce, že se má vrátit. Jednoduše si užíval boj a pohled na trpící Rudé, což si občas vylil i na služebnictvu. I přes toto se v okruhu rodiny dokáže uklidnit a své sourozence miluje a ochraňuje. Bože, ochraňuj toho, kdo by se pokusil někomu z jeho rodiny ublížit, jelikož by ho rozsápal na cucky.

Po návratu z fronty si také velmi oblíbil krkavce, kteří jako kdyby mu ono místo připomínali, takže si jednoho z nich pořídil a postupem času vycvičil. Málo kdy chodí někam s ním, jelikož si uvědomuje hrozbu animo, ale i tak se ho odmítá vzdát a sem tam s ním vyrazí ven.

Velmi ho mrzelo, když se od nich jeho sestra odloučila, avšak jednou svou částí si myslí, že je to tím, že jí chybí boj na frontě, jelikož nikdy nevzal v potaz jinou možnost.

Zatím nemá partnerku, což je možná dáno i tím, že je více zamilován do boje, než do jakékoli ženy.. zatím.