Vše, co byste měli vědět předtím, než začnete hrát.


STŘÍBRNÍ

Stříbrní, pro rudé také bohové. Dělí se do několika rodů, každý rod má svou schopnost, kterou ovládá celá rodina. Čím je schopnost mocnější, tím jsou výše postavení u královského dvora. Královským rodem v Nortě je rod Calorů.

RUDÍ

Rudí jsou prostí lidé, žijících ve vesnicích nebo v městech, většinou provozují prostá řemesla nebo slouží stříbrným. Rudí, kteří si do osmnáctého roku života nenajdou řemeslo, jsou automaticky odváděni do armády.


NORTA

Před sjednocením Norty bylo na území hned několik království, které spojil do jednoho král Alexandrus Caesar Calore, a započal tak letopočet Nové Éry. Království Norta je spojencem knížectví Pidmonta a úhlavním nepřítelem Země jezer, se kterou vedou již stoletou válku.

Hlavním městem Norty je Archeon, kde také sídlí královská rodina. Mezi další destinace patří například Vrchovina, Delfa, Létov, Přístavní zátoka a plno dalších měst, které jsou ovládané stříbrnými rody.

CELÁ MAPA


Jak už bylo výše zmíněno, stříbrní se dělí do celkem 26 rodů, a každý rod má svou schopnost. Ovšem, stříbrní ke své schopnosti potřebují nějaký zdroj, takže takový stříbrný, co dokáže ovládat vodu, jí sám nedokáže vytvořit, taktéž stříbrný, co dokáže ovládat oheň, také potřebuje mít zdroj své síly. Stříbrní mají tedy často různé šperky upravené tak, aby z nich mohli čerpat sílu, nebo se zdržují v místech, kde svůj zdroj mohou využít.

Jak také bylo zmíněno, rody jsou na různém postavení podle toho, jakou schopnost ovládají. Čím mocnější, tím jsou blíže ke královské rodině a dvoru, a také se jim projevuje více úcty než ostatním.

Stříbrní, na rozdíl od rudých chodí oblékáni v honosných róbách, uniformách a šatech. Pro stříbrné dámy jsou typické hedvábné šaty na míru v jejich rodových barvách (potažmo poté nosí barvy rodu svého manžela), naopak stříbrní lordi preferují uniformy s šerpami a odznaky. 

Žádný rudý nikdy nedosáhne takové dokonalosti jako stříbrní, a naopak šlechtici se nikdy nesníží na úroveň rudých. Stříbrní si zachovávají své čisté rodové linie a zbožňují svá vysoká postavení a tituly, je tedy opravdu minimum případů, kdy se stříbrný zřekl svého veškerého rodového práva i získaných titulů a stal se pouze řadovým člověkem, který žije mezi rudými.

Ačkoliv zde máme moderní technologie jako jsou například auta nebo letadla poháněná elektřinou, stále se náš svět udržuje v duchu středověku (na místo mobilů používáme stále tradiční dopisy a televize jsou určené jen pro živé přenosy královské rodiny).


Královská rodina, následnictví a výběr nové královny

Od sjednocení Norty vládne království rod Calorů. Vždy se koruna a trůn dědil z otce na nejstaršího syna. Jak se ale vybírala nová královna? Upozorníme vás předem, že v Nortě si nastávající král svou manželku vybrat nemůže. ,,Síla a moc", to jsou slova rodu Calorů, a podle toho se také vybírá budoucí královna, při události zvané jako Boj o trůn. 

Při této události se sejdou všechny urozené dívky, které před královskou rodinou ukazují své schopnosti. Vždy vyhraje ta dívka, jejíž schopnost je nejsilnější. Stříbrní si myslí, že pokud vyberou silnou královnu, porodí potom také silné a mocné potomky, kteří budou vládnout Nortě.

Menší zajímavost: Potomek vždy dědí schopnost z otcovy strany.


TICHÝ KÁMEN

Tichý kámen je zrádná věc pro stříbrné, jedině kámen dokáže anulovat schopnosti, a nejen to - tichý kámen nejenom, že anuluje schopnost, ale také stříbrného tzv. vysává. Stříbrný, který není zvyklý na moc kamene, se pod jeho tíhou nebude moci ani zvednout, dýchat se mu bude těžko, bude mít závratě a pocit zvracení. Stříbrní tedy často dělají, že si jednou za čas tichý kámen vezmou, aby si na jeho účinky trochu zvykli, ale trvá jim, než se vůbec s kamenem na těle naučí alespoň chodit.

Tichý kámen se vyrábí ze samotné stříbrné krve, přesněji z krve rodu Arvenů. Kámen je vzácná věc, vyskytuje se převážně ve věznicích určené pro stříbrné, nebo výjimečně mezi šlechtou a královskou rodinou. Tichý kámen může být na vyžádání upraven do nenápadných šperků, nebo ve větším množství do různých věcí (většinou pro krále trůn, aj.).


TĚHOTENSTVÍ VE HŘE

Jelikož se poslední dobou rozmohlo u ženských postav těhotenství, rozhodli jsme se zavést dobu, ve které bude těhotná postava přenášet dítě.

V reálném světě je žena těhotná 9 měsíců, v Nortě se z měsíců stávají týdny (jinak bychom mohli čekat do nekonečna, než se nám vysněné dítě narodí). Žena v Nortě je těhotná našich reálných 9 týdnů.

Bylo by tedy dobré těhotenství vždy hned na začátku nahlásit administrátorovi, který o tom bude vědět a který také vypočítá přibližný datum porodu.

Hra inspirovaná knižní sérií Rudá královna od Victorie Aveyardové.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky