Silver Elite

Hráč: Vanilla

Rhaenys Merandus • Žena • 22 let  


Rodina:

» Otec - Lothair Merandus 

» Matka - Katarina Osanos

» Bratr - Jefferson Merandus (mrtvý, otráven)

» Sestry - Naella a Vysehnae Merandus (obě sloužily na frontě, kde také zahynuly.)

» Neteř - Nina Merandus


Povaha:

Pověst svého zesnulého bratra sice nepřekonala, no na rozdíl od něj je mnohem nebezpečnější než byl on sám. Už na začátek musíme podotknout, že je Rhaenys nejmladší ze všech dětí z větve ve spojení Merandusů a Osanosů, a jako nejmladší byla vždycky ve stínu svých silnějších a daleko úspěšnějších sourozenců. Její bratr sice nesloužil na frontě, ale za to měl vynikající postavení u krále, obě její sestry byly generálky v armádě a malá zcela nevinná Rhaenys? Nebyla prakticky ničím, sourozenci i rodiči přehlížená, v rodině Merandusů nijak nedůležitá. Už v té době se v ní začala podněcovat silná žárlivost a i nenávist vůči svým sourozencům, chtěla být stejně úspěšná jako on, dosáhnout jejich dokonalosti a ukázat, že i ona k něčemu je a není jen posledním potomkem, který nebude schopen ničeho, leda tak se výhodně provdat. Rhaenys proto nastoupila do armády, stejně jako její sestry, po té dobré stránce se chtěla vypracovat na takovou úroveň na které byly i ony, no po nějaké době zjistila, že se jí to nikdy nepodaří, ne dokud mají její sestry známosti a z jistého výsměchu jí nedovolí stoupat po žebříčku. 

Rhaenys to tedy po nějaké době vzala zcela jinou cestou, tou horší, zlepší, zákeřnější, mnohem temnější. Svou nejstarší sestru, Naellu, zavraždila ve spánku, odebrala jí jistou schopnost dýchat a udusila jí, druhou sestru o něco později přelstila v boji, kdy její mysl ovládla a nechala, aby se stala snadným terčem pro nepřátele. S naprosto dokonale hereckými schopnostmi se vrátila domů, kde zjistila, že Jefferson byl otráven. Rhaenys tak měla vzápětí všechny své soupeře odstraněné z cesty a mohla započít vlastní cestu, nebýt toho, kdyby se neobjevil Roan, proslulý bratránek, jeden z nejlepších zaříkávačů široko daleko. Rhaenys ho nesnášela od útlého věku, znovu to podnítila její žárlivost, no dlouhá léta se neviděli a ona tak neměla jedinou záminku odstranit ho z cesty, ale jakmile se objevil na scéně, nedělá a ani nemyslí na nic jiného, než že i jemu sesadí hřebínek z hlavy.

Za pěknou tvářičkou, milým úsměvem a elegantním vystupováním s naprosto dokonalými znalostmi dvorské etikety se skrývá žena, jejíž krutost přesahuje veškeré meze, zvláště co se týče rudých. Rhaenys se neštítí zabít i vlastní rodinu, pokrevní linie a pokračování rodu jí je teoreticky naprosto ukradené. Jediné, co bylo pozitivní na jejím stínu ve slávě sourozenců bylo to, že měla volnost, kterou si rozhodně nenechá ukrást. S narůstajícím věkem sílí také její schopnosti, sama klidně stráví dlouhé hodiny cvičením, aby se mohla vyrovnat svému dosavadnímu jedinému protivníkovi - Roanovi. Nesnáší ho z celého srdce a nejraději by mu vlastníma rukama roztrhla hruď a z ní vytrhla ještě bušící srdce, a mile ráda by se do něj zakousla, a ještě s chutí. V jeho přítomnosti se ale chová vyrovnaně a do své mysli ho rozhodně nepustí, a nemá to v žádném plánu dovolit mu nahlédnout do jejího největšího soukromí. 

Mimo její přehnanou žárlivost a soupeření o první místo, je Rhaenys doslova posedlá zkoumáním rudých. Není pro ní těžké je jakkoliv přemlouvat k někdy až ohavným pokusům, ptát se jich nemusí. Je toho názoru, že rudí zdaleka tak nemohou být podobní něčemu tak dokonalému jako jsou stříbrní. Pokud už se jedná o souboje, miluje je, jak z pohledu diváka, tak jako protivníka. Občas si se svými soupeři pohrává, s muži dokonce v samotné aréně flirtuje, ale pokud jí boj už jistými způsoby omrzí, ukončí to a ani nemusí pohnout jediným svalem v těle. Rhaenys miluje společnost, zvláště tu plnou pěkných a sympatických mužů, ovšem u žádného nezajde natolik daleko, aby si pošpinila pověst. V očích rodičů je stále nevinnou lady, v sexualitě zcela neznalou, ačkoliv to už dávno není pravda, jen o tom ví pouze sama Rhaenys, každému muži který s ní byl v posteli poté vymazala paměť, aby se sama ochránila, avšak nemyslete si, že jich bylo tucty, jen pouze těch pár vybraných, kteří se jí opravdu zalíbili natolik, že spáchala nějaký ten hřích.