Silver Elite

Hráč: Shadow

Oliver Samos • Muž • 28 let
♡ Partnerka: Zalleria Jacos


Rodina:

» Matka - Aeryn Iral

» Otec - Marcus Samos

» Bratr -  Caleb Samos

» Sestry - Violet Samos, Lyanna Samos

» Dcera - Inara Samos


Povaha:

Prvorodenný syn svojho otca. Nebolo moc času čo by si užil privilégium jedináčka, no to mu nevadilo. Rád všetok svoj čas venoval tréningom a i voľným aktivitám ako jazda na koni či lukostreľba v ktorej je skutočne jednotka. No nebol by koníček v ktorom by nevyužil i svojej sily. Rovnako ako jeho otec sa z neho stal vážený a krutý muž. Schopný všetkého pre ochranu svojej rodiny. So súrodencami  cvičil hneď ako vedeli poriadne stáť na nohách, nie len zo svojho rozmaru no bolo to i želanie jeho rodičov. Najviac nádeje vždy kládli do jeho sestry Lyanny. A tak i on. Dal sám sebe sľub že ak by niekto chcel jeho súrodencom skriviť len vlások na hlave. Jeho hnev by pocítil bez rozdielu každý.  Mimo iného si rád užíva i života a ak môže, rád sa prechádza či trávi čas na love. Červeno krvných, rudých nemá moc v láske, skôr vôbec. No ich existenciu skôr ignoruje.