Red

Hráč: Shadow

Corviana Howlen • Žena • 19 let
Prostitutka

Bratia - Edwin Howlen (živý)
            Allen Howlen (mŕtvy)

Rodina:

» Otec - Martin Howlen (mrtvý)

» Matka -  Daphne Howlen (mrtvá)

» Bratia - Edwin Howlen, Allen Howlen (mŕtvý)


Povaha:

Jej minulosť nebola jednoduchá vyrastala v Rocaste medzi rudými, predsa tam patrila a to je jej krv. Slová jej vlastného otca. Neznášala ho. Bol násilník a . Jej matka pracovala ako služobná pre rod Welle roky. Pre starého lorda. Otec si myslel že s ním niečo má a tak si to i schytala. Vtedy len 13 ročná Corviana prihliadala tejto udalosti. Lenže jej 17 ročný brat si matku ochraňoval a zabil ho, svojho, ich otca. Jej druhý brat sa len bezbranne prizeral a o rok, ju a jej matku opustil, ako 18 ročný šiel na frontu. 

Corviana ostala sama s matkou, pomáhala jej a chodila za jej pánom, lordom Welle. Ktorý si napokon jej prítomnosť obľúbil. Nakoľko Corviana je obdarená nie len očami farby zeme ale i malebným melodickým hlasom. Spievala lordovi a ten dal prácu i jej, stala sa rovnako jeho služobníčkou ako jej matka. No jej matka bola stará, ju samotnú mala vo vysokom veku. A ďalšiu zimu neprežila.  Bolo to pre ňu ťažké obdobie mala len 15 keď ostala odkázaná len sama na seba.  Bola poslušnou služobníčkou vďačnou za každú príležitosť kúsok jedla a tepla či kontaktu s inými služobníčkami. Nakoľko jej i táto malichernosť ako kontakt s rodinou chýbal. Ako už bolo spomenuté jej spev bol niečo čo dokázalo upútať pozornosť jej pána. A ten si ju so sebou brával i na obchodné a iné cesty.  Bol to krásny rok a myslela si že si ju lord obľúbil a že bude slúžiť po jeho boku a potom po boku ostatných z rodu Welle ale mýlila sa. Jedného dňa bola jednoducho predložená jednému zo strieborných čo vlastnil bordel ako nejaký kus majetku. S tým že si vypýtal ešte peknú sumu navyše že vie spievať.

Je to dva roky čo pracuje ako prostitútka, väčšinou pôsobí šťastne no opak je pravdou. Nosí na perách úsmev a i keď jej oči často sa zdajú že tancujú v tomto plameni šťastia s ňou, jej hlas pri speve už nenesie tú krásu šťastia a radosti. Je ako si zmierená s tým čo sa jej stalo a kým je. Preto je jej i jedno čo si k nej klient dovolí, neodporuje a niekedy žiaľ i to im prekáža. Je ústretová no dokáže mať i svoj názor, je ťažké ju dostať z rovnováhy no keď áno, hovorí skôr ako myslí, neraz si tak schytala už niekoľko rán.