Silver Elite

Hráč: Vanilla

Arkanta Gliacon • Žena • 20 let  


Rodina:

» Otec - Ransley Gliacon

» Matka - Zella Lerolan (mrtvá)

» Starší sourozenci - Zakira Gliacon (mrtvá), Merlin Gliacon (mrtvý), Arennis Gliacon, Etrian Gliacon


Povaha:

Arkanta pochází z celkem početné větve rodu Gliaconů, a ona sama se nachází mezi mladší vrstvou rodiny, což jí pravděpodobně ponechalo naživu společně s jejím bratrem. Většina její rodiny sloužila frontě, vyrostli tam a mezi vojáky se její rodiče i sourozenci pyšnili všemi možnými odznaky, šerpami, měli ty nejvyšší hodnosti a každý voják na frontě je uznával a respektoval. Kdo jiný dokáže efektivněji zabíjet s ledem než právě Gliaconi? Arkanta byla společně se svým bratrem vychovávána převážně ostatními členy rodu. Při nástupu puberty začala veškerý čas trávit v hlavním městě, kam jí, převážně strýcové, posílali na trénink, aby se jí dostalo alespoň nějaké bojové zkušenosti. Právě v Archeonu se seznámila s Arcanou Skonos, dívkou se kterou si okamžitě padla do oka. Nejenom, že se z nich staly výborné kamarádky, ale jejich přátelství brzy přerostlo v něco více. Arkanta poté většinu času, který nestrávila v Archeonu, trávila v Cancordě právě u své kamarádky / milenky, byly zcela nerozlučné a jejich vztah trval úctyhodnou dobu. Ovšem všechno hezké jednou končí, a na jejich vztah brzy přišel otec Arcany, samotnou Arkantu vyhnal ze sídla s tím, že se nebudou vídat a Arcanu spěšně provdal za nějakého lorda. Několik měsíců o ní Arkanta neslyšela, a její jméno zaslechla až po obsazení Cancordy. Tehdy byla v samotném Archeonu a potkala právě jejího manžela, který jí oznámil, že Arcana byla v době útoku na návštěvě své rodiny a dostala se k němu zpráva skrze špehy (v době, kdy ještě nebyly hranice uzavřené), že při útoku na sídlo zemřela.

Arkanta byla do té doby celkem tolerantní a zcela milující člověk pro ty, které měla ráda, s tajemstvím, které nepověděla nikomu. Po smrti její jediné milované a největší lásky její srdce zcela zchladlo, a ona se stala doslova chodícím kusem ledu. Jediný, s kým se po její smrti dokáže stále normálně bavit, je její bratr, s otcem se nevídá vůbec, po vyhlášení míru se stáhl do jejich soukromého sídla v Delfě a o své poslední žijící děti nemá nejspíše vůbec žádný zájem, což ani jednomu ze sourozenců nevadí, vychovali je strýcové a tety, po svém otci nijak neprahnou. Arkanta pokud už nepobývá ve své domovině, tak se většinou pohybuje v Archeonu a nadále pokračuje v trénincích, snad s myšlenkou, že možná jednoho dne potká někoho kdo jí nahradí to prázdné místo za její mrtvou lásku.